Chainin Technology Co., Ltd.
TEL:04-7788989      04-7785386      FAX:04-7755366   

No. 79-19, Zhao' an Ln, Lugang Township, Changhua county 505, Taiwan